Ročníková práca

Ročníkové práce sú povinné pre študentov 3. ročníka. Je potrebné vybrať si tému a kontaktovať školiteľa.


Termín odovzdania prác:

27. marec 2024 

(pred veľkonočnými prázdninami)

Cirkevná spojená škola

Jiráskova 5

085 27 Bardejov

Telefón – sekretariát: 054/4722848

Cirkevná základná škola

sv. Egídia

Gymnázium sv. Jána Bosca