Maturitná skúška

Maturitná skúška pozostáva z dvoch častí:

Písomná časť – Koná sa v marci a delí sa na písanie testu (v doobedňajších hodinách) a na písanie slohu (poobede). Študenti maturujú zo slovenského jazyka, anglického jazyka na úrovni C1 a môžu si vybrať aj dobrovoľnú skúšku z matematiky.

Ústna časť – Koná sa v máji a študenti maturujú zo slovenského jazyka, anglického jazyka na úrovni C1 a z dvoch, prípadne troch ďalších vybraných predmetov. Študenti majú 20 minút na prípravu a 20 minút na odpoveď pred komisiou. (Príprava z informatiky trvá 30 minút.)

Termíny maturít v šk. roku 2023/2024

Písomná časť: 

12. marec 2024 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra (maturuje sa v štvrtom ročníku)

13. marec 2024 (streda) – anglický jazyk

14. marec 2024 (štvrtok) – matematika

 

Ústna časť:

máj 2024

 

Cirkevná spojená škola

Jiráskova 5

085 27 Bardejov

Telefón – sekretariát: 054/4722848

Cirkevná základná škola

sv. Egídia

Gymnázium sv. Jána Bosca