Maturitná skúška

Maturitná skúška pozostáva z dvoch častí:

  • Písomná časť – koná sa v marci a delí sa na písanie testu (v doobedňajších hodinách) a na písanie slohu (po obede), žiaci maturujú zo slovenského jazyka, anglického jazyka na úrovni C1 a dobrovoľne z matematiky.
  • Ústna časť – koná sa v máji a žiaci maturujú z dvoch, prípadne troch vybraných predmetov, majú 20 minút na prípravu a 20 minút odpovedajú.

Termíny maturít v šk. roku 2022/2023

Písomná časť: 

14. marec 2023 – slovenský jazyk a literatúra (maturuje sa v štvrtom ročníku)

15. marec 2023 – anglický jazyk

16. marec 2023 – matematika

 

 

Ústna časť:

22. máj 2023 – 24. máj 2023

Presný harmonogram mat. skúšok nájdeš na nástenke na dolnej chodbe.

Cirkevná spojená škola

Jiráskova 5

085 27 Bardejov

Telefón – sekretariát: 054/4722848

Základná škola sv. Egídia

Gymnázium sv. Jána Bosca