KONTAKTY

Fakturačné údaje:

Cirkevná spojená škola

Jiráskova 5

085 27 Bardejov

(Pozor, budova gymnázia sa už nenachádza 

na ul. Komenského.)

IČO: 31942733

DIČ: 2020623759

 

Vedenie:

Email: gymnazium@cssbj.sk

Email na riaditeľa: petermikobj@gmail.com

 

Ekonomický úsek:

Email: egidiusbj@gmail.com

Tel. kontakt: +421 54/4722848

 

Preukázanie 2 % dane

Rodičovské spoločenstvo pri CZŠ sv. Egídia

Jiráskova 5

085 01 Bardejov

IČO: 37880829

Číslo účtu: SK20 5600 0000 0036 3790 8001

Darcovský účet:

SK79 0200 0000 0022 1826 4753

Váš darcovský príspevok predstavuje dôležitú investíciu do vzdelania Vášho dieťaťa a do rozvoja našej školy, za čo Vám patrí úprimné poďakovanie.

Cirkevná spojená škola

Jiráskova 5

085 27 Bardejov

Telefón – sekretariát: 054/4722848

Cirkevná základná škola

sv. Egídia

Gymnázium sv. Jána Bosca