Ako nás môžete podporiť?

Momentálne hľadáme sponzorov, ktorí by našim študentom pomohli zafinancovať výmenné pobyty do zahraničia. 

 

Ak to chcete našim študentom uľahčiť, môžete poslať dobrovoľný príspevok na náš darcovský účet:

SK79 0200 0000 0022 1826 4753

Do poznámky pre prijímateľa napíšte: DAR

 

Váš darcovský príspevok predstavuje dôležitú investíciu do vzdelania Vášho dieťaťa a do rozvoja našej školy, za čo Vám patrí úprimné poďakovanie.

Cirkevná spojená škola

Jiráskova 5

085 27 Bardejov

Telefón – sekretariát: 054/4722848

Cirkevná základná škola

sv. Egídia

Gymnázium sv. Jána Bosca