ROZVRHY NA ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024

Pre aktuálne zmeny v rozvrhu sledujte svoj edupage.

Cirkevná spojená škola

Jiráskova 5

085 27 Bardejov

Telefón – sekretariát: 054/4722848

Základná škola sv. Egídia

Gymnázium sv. Jána Bosca