Obhajoba ročníkových prác

Dňa 15.5.2023 naši tretiaci obhajovali svoje ročníkové práce. Témy z rôznych predmetov študenti počas celého roka konzultovali so svojimi školiteľmi a následne práce posúdili aj ich oponenti. Po dnešnom odprezentovaní všetkých tém si študenti vypočuli záverečné hodnotenie. Veríme, že ich to obohatilo a že im to dodalo skúsenosti, ktoré zúžitkujú aj pri štúdiu na vysokých školách.

Cirkevná spojená škola

Jiráskova 5

085 27 Bardejov

Telefón – sekretariát: 054/4722848

Cirkevná základná škola

sv. Egídia

Gymnázium sv. Jána Bosca