Gymnázium sv. Jána Bosca

KTO SME?

Sme bilingválne...

Sme 5-ročné anglické bilingválne gymnázium.
Prvý ročník slúži na to, aby si si zlepšil svoje zručnosti v angličtine, a preto budeš mať až 10 hodín angličtiny týždenne. Okrem týchto hodín majú naši študenti aj ďalšie 2 hodiny s rodeným Angličanom. Predmety v anglickom jazyku sa začínajú učiť až v druhom ročníku. Po anglicky vyučujeme geografiu, dejepis, informatiku a náboženstvo.

...gymnázium

Naša škola je gymnázium so všetkým, čo k tomuto typu školy patrí. Prijímacie skúšky sa robia z matematiky, slovenského jazyka a, samozrejme, z angličtiny. Budeš sa učiť všetky predmety tak, ako na klasickom gymnáziu a po úspešnej maturite sa môžeš prihlásiť na akúkoľvek vysokú školu. Výhodu máš v tom, že na konci štúdia máš perfektnú angličtinu ako bonus.

Sme spoločenstvo

Sme predovšetkým cirkevná škola a hlásime sa ku kresťanským hodnotám. Každý týždeň máš možnosť vyspovedať sa a ísť na svätú omšu, ktorú máme raz v mesiaci aj v anglickom jazyku. V škole sa kedykoľvek môžeš zastaviť aj v našej školskej kaplnke. Sme taktiež úzko prepojení so saleziánmi na Vinbargu, keďže patrónom našej školy je sv. Ján Bosco.

Sme rodina

Chceme, aby si sa v škole cítil dobre. Starší a mladší študenti majú možnosť spoznať sa na rôznych akciách, ktoré naša škola organizuje v rámci aktivít Let's get together. Zorganizovali sme spoločnú opekačku, prespávačku v škole, volejbal, koncert pre školu a mnoho iného. Ak by si sa chcel s niekým porozprávať, môžeš si vybrať akéhokoľvek učiteľa za svojho mentora.

Let’s get together bude tento mesiac trošku netradičný. Nepôjde o žiadne stretnutie, ale o spojenie našej školy k tomu, aby sme spoločne šírili jednu krásnu myšlienku. Ako? Stačí si dňa 21.3. ráno nasadiť dve rozdielne ponožky, týmto sa zapojiť do ponožkovej výzvy a prísť do školy.
 
A prečo sa dňa 21.3. u nás na škole, ale aj v celom svete koná tzv. Ponožková výzva?
Tento deň je svetovým dňom Downovho syndrómu. Jeho dátum nie je vôbec náhodný. Ľudia s Downovým syndrómom majú na tom najmenšom chromozóme – chromozóme 21 až 3 kópie buniek namiesto dvoch. Preto už niekoľko rokov oslavujeme ľudskú jedinečnosť 21.3.

Ale prečo práve rozdielnými ponožkami?
Ponožky boli vybrané preto, lebo pri troche predstavivosti pripomínajú spomínané chromozómy. Ich rozdielnosť symbolizuje aj inakosť ľudí s Downovým syndrómom. Zapojením sa do výzvy dávame najavo, že napriek ich odlišnosti týchto ľudí podporujeme, nesúdime, ale chápeme, no predovšetkým, že ich rešpektujeme ako neodmysliteľnú súčasť nás všetkých.
Tak čo? Ideme do toho?

napísAli O NÁs študenti

Majka M. Študentka

"Gymnázium sv. Jána Bosca je miesto, ktoré mi ukázalo, aký bohatý môže život študenta byť. Nie ani tak miesto, ale ľudia, ktorí ho tvoria."​

Zuzka R. Študentka

"Nielen radosť a úprimnosť, ale najmä Božia láska je to, čo dáva našej škole pocit neustáleho prijatia, podpory a čo je hlavné - pocit domova."

Kika B. Študentka

"Tak, ako som ja vstúpila do srdca našej školy, vstúpila aj ona do toho môjho. Ja to jej síce o chvíľu opustím, no ona v tom mojom ostane navždy."

Henika Š. Študentka

"Pre učiteľov nie sme len číslo v triednej knihe, ale mladí ľudia s vlastnými túžbami, snami, pocitmi a myšlienkami. Všímajú si nás aj mimo vyučovacích hodín, ako sa cítime, čo prežívame... to všetko  ich vždy úprimne zaujíma."

  ČO JE U NÁS NOVÉ?

  ŠKOLA HORÍ...

  POBYTY V ANGLICKU

  Cirkevná spojená škola

  Jiráskova 5

  085 27 Bardejov

  Telefón – sekretariát: 054/4722848

  Základná škola sv. Egídia

  Gymnázium sv. Jána Bosca