logo gymnazium

Gymnázium sv. Jána Bosca

Cirkevné bilingválne gymnázium s rozšírenou výučbou anglického jazyka v Bardejove

KTO SME?

Sme bilingválne gymnázium

Sme 5-ročné bilingválne gymnázium so všetkým, čo k tomuto typu školy patrí. Prijímacie skúšky sa robia z matematiky, slovenského jazyka a z angličtiny. Budeš sa učiť všetky predmety tak, ako na klasickom gymnáziu a po úspešnej maturite sa môžeš prihlásiť na akúkoľvek vysokú školu...

Výhodu máš v tom, že na konci štúdia máš perfektnú angličtinu ako bonus. Prvý ročník slúži na to, aby si si zlepšil svoje zručnosti v angličtine, a preto budeš mať až 10 hodín angličtiny týždenne. Okrem týchto hodín majú naši študenti aj ďalšie 2 hodiny s rodeným Angličanom. Predmety v anglickom jazyku sa začínajú učiť až v druhom ročníku. Po anglicky vyučujeme geografiu, dejepis, informatiku, náboženstvo a BAL-ku (britskú a americkú literatúru).

Sme spoločenstvo

Sme cirkevná škola a hlásime sa ku kresťanským hodnotám. Každý týždeň máš možnosť vyspovedať sa a ísť na svätú omšu, ktorú máme raz v mesiaci aj v anglickom jazyku. V škole sa kedykoľvek môžeš zastaviť aj v našej školskej kaplnke. Sme taktiež úzko prepojení so saleziánmi na Vinbargu, keďže patrónom našej školy je sv. Ján Bosco.

Sme rodina

Starší a mladší študenti majú možnosť spoznať sa na rôznych akciách, ktoré naša škola organizuje v rámci aktivít Let's get together. Zorganizovali sme spoločnú opekačku, prespávačku v škole, volejbal, koncert pre školu a mnoho iného. Ak by si sa chcel s niekým porozprávať, môžeš si vybrať akéhokoľvek učiteľa za svojho mentora.

napísAli O NÁs študenti

Majka M. Študentka

"Gymnázium sv. Jána Bosca je miesto, ktoré mi ukázalo, aký bohatý môže život študenta byť. Nie ani tak miesto, ale ľudia, ktorí ho tvoria."​

Zuzka R. Študentka

"Nielen radosť a úprimnosť, ale najmä Božia láska je to, čo dáva našej škole pocit neustáleho prijatia, podpory a čo je hlavné - pocit domova."

Kika B. Študentka

"Tak, ako som ja vstúpila do srdca našej školy, vstúpila aj ona do toho môjho. Ja to jej síce o chvíľu opustím, no ona v tom mojom ostane navždy."

Henika Š. Študentka

"Pre učiteľov nie sme len číslo v triednej knihe, ale mladí ľudia s vlastnými túžbami, snami, pocitmi a myšlienkami. Všímajú si nás aj mimo vyučovacích hodín, ako sa cítime, čo prežívame... to všetko  ich vždy úprimne zaujíma."

ČO JE U NÁS NOVÉ?

ŠKOLA HORÍ...

POBYTY V ANGLICKU

Cirkevná spojená škola

Jiráskova 5

085 27 Bardejov

Telefón – sekretariát: 054/4722848

Cirkevná základná škola

sv. Egídia

Gymnázium sv. Jána Bosca