Výsledky prijímaČiek

Výsledková listina uchádzačov do 1. ročníka na šk. rok 2024/2025

V školskom roku 2024/2025 môže Gymnázium sv. Jána Bosca 7902J74

prijať na bilingválne štúdium 28 študentov.

Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr

do 22. mája 2024 (23:59 hod.), písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

Talentová skúška

Skúšky sa robia z matematiky, anglického jazyka a zo slovenského jazyka.

(Pre viac informácií si prečítajte kritéria prijímania.)

29. apríl 2024 (1. termín)
9. máj 2024 (2. termín)

Cirkevná spojená škola

Jiráskova 5

085 27 Bardejov

Telefón – sekretariát: 054/4722848

Cirkevná základná škola

sv. Egídia

Gymnázium sv. Jána Bosca