Chceš sa stať naším študentom?

Vyplň prihlášku NAJLEPŠIE cez edupage do:

14. 3. 2023

Návod ako vyplniť prihlášku:

(Riaď sa pokynmi výchovného poradcu na svojej základnej škole.)

Talentová skúška:

2. 5. 2023 (1. termín)

11. 5. 2023 (2. termín)

Skúšky sa robia z matematiky, anglického jazyka a zo slovenského jazyka.

(Pre viac informácií si prečítajte kritéria prijímania.)

Cirkevná spojená škola

Jiráskova 5

085 27 Bardejov

Telefón – sekretariát: 054/4722848

Základná škola sv. Egídia

Gymnázium sv. Jána Bosca