Chceš sa stať naším študentom?

Vyplň prihlášku do MARCA 2024

Návod ako vyplniť prihlášku cez edupage:

(Riaď sa pokynmi výchovného poradcu na svojej základnej škole.)

Talentová skúška

Skúšky sa robia z matematiky, anglického jazyka a zo slovenského jazyka.

(Pre viac informácií si prečítajte kritéria prijímania.)

29. apríl 2024 (1. termín)
9. máj 2024 (2. termín)

Cirkevná spojená škola

Jiráskova 5

085 27 Bardejov

Telefón – sekretariát: 054/4722848

Cirkevná základná škola

sv. Egídia

Gymnázium sv. Jána Bosca