VÝSLEDKY PRIJÍMAČIEK do 1. ROČNÍKA v Šk. ROku 2023/2024

Milí uchádzači, drahí rodičia,
ešte raz Vám ďakujeme za dôveru, ktorú ste prejavili našej škole. 
Zverejňujeme výsledky prijímacích skúšok na bilingválne Gymnázium sv. Jána Bosca v Bardejove.
Vzhľadom na to, že sa uchádzači rozhodujú medzi viacerými školami, hranica prijatých uchádzačov je orientačná a bude sa posúvať. 
Platí, že uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 24. mája 2023 písomne potvrdí strednej škole či na vzdelávanie nastúpi/nenastúpi. Uchádzačov, ktorí sú nad čiarou (ich zákonných zástupcov) však žiadame, aby tak urobili čo najskôr, podľa možnosti do štvrtka 18.5.2023, aby sme dali možnosť uchádzačom, ktorí sú pod čiarou.
Rozhodnutia Vám posielame poštou spolu s návratkou. 
 
Mgr. Martin Šmilňák, riaditeľ
 

Výsledky

Chceš sa stať naším študentom?

Vyplň prihlášku do:

14. 3. 2023

Návod ako vyplniť prihlášku cez edupage:

(Riaď sa pokynmi výchovného poradcu na svojej základnej škole.)

Talentová skúška:

2. 5. 2023 (1. termín)

11. 5. 2023 (2. termín)

Skúšky sa robia z matematiky, anglického jazyka a zo slovenského jazyka.

(Pre viac informácií si prečítajte kritéria prijímania.)

Cirkevná spojená škola

Jiráskova 5

085 27 Bardejov

Telefón – sekretariát: 054/4722848

Základná škola sv. Egídia

Gymnázium sv. Jána Bosca