Dokumenty na stiahnutie

Školský poriadok

 

Výročné správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach:

Výročná správa za šk. rok 2022/2023

Výročná správa za šk. rok 2021/2022

Výročná správa za šk. rok 2020/2021

Výročná správa za šk. rok 2019/2020

Výročná správa za šk. rok 2018/2019

Výročná správa za šk. rok 2017/2018

Výročná správa za šk. rok 2016/2017

Výročná správa za šk. rok 2015/2016

Cirkevná spojená škola

Jiráskova 5

085 27 Bardejov

Telefón – sekretariát: 054/4722848

Cirkevná základná škola

sv. Egídia

Gymnázium sv. Jána Bosca