Percentuálne zastúpenie tried na Let’s get together v šk. roku 2023/2024. Stav po 4. akcii (volejbalový turnaj):

G-1.A – 54 %

G-2.A – 50 %

G-3.A – 25 %

G-4.A – 15 %

G-5.A – 12 %

Trieda s najväčšou účasťou na konci roka vyhrá darček pre celú triedu. Zatiaľ vedú naši prváci.

HISTÓRIA AKTIVÍT

#1 Volleyball afternoon (24.3.2022)

#2 Noc v škole (6.-7.5.2022)

#3 Farebný týždeň (16.-20.5.2022)

#4 Koncert Slnovratu pre školu (27.5.2022)

#5 Theme Mondays (máj – jún 2022)

#6 Výstup na Tri Koruny (27.6.2022)

#7 Pikniko-opekačka (17.9.2022)

#8 Online school outfit (7.10.2022)

#9 Poobedie spoloč. hier (16.11.2022)

#10 Vianočné trhy v Prešove (19.12.2022)

#11 Did you know? Kvíz (30.1.2023)

#12 School movie night (24.2.2023)

#13 Ponožková výzva (21.3.2023)

#14 My dream job (19.4.2023)

#15 Noc v škole (26.-27.5.2023)

#16 Výlet na Zelené pleso (27.6.2023)

#17 Speed friending (24.10.2023)

#18 Príď a hraj (24.11.2023)

#19 Christmas loading… (18.12.2023)

#20 Volejbalový turnaj (19.2.2024)

Cirkevná spojená škola

Jiráskova 5

085 27 Bardejov

Telefón – sekretariát: 054/4722848

Cirkevná základná škola

sv. Egídia

Gymnázium sv. Jána Bosca