Let’s get together #9

Na januárovom Let’s get together sme preverili naše vedomosti, intuíciu a všeobecný prehľad v kvíze. 6 skupiniek žiakov a jedna skupinka učiteľov hľadala odpovede na 25 otázok, ktorých obsahom bolo naozaj všeličo možné. 😊 Od etikety, cez zaujímavé fakty až po pranostiky. Skupinky s najvyšším počtom bodov sme mali na konci kvízu až dve! 🙌🏼 Skupinka učiteľov v zložení p. zástupkyňa S.Havrilová, p.uč. V. Jančárová, p.uč. F. Tkáč, p. uč Z. Tomčíková a p.uč K. Kašperová spolu so skupinkou žiakov v zložení: Alessia Gracová, Emma Petríková, Sofia Kuľková, Sára Exnerová a Laura Mihaľová sa delili o prvé miesto s počtom správnych odpovedí 17! 🎉🥳 Blahoželáme obom skupinkám a ostatným ďakujeme za účasť a vytvorenie naozaj príjemnej atmosféry! Veríme, že všetci zúčastnení odchádzali z kvízu obohatení o nové poznatky a už teraz sa tešíme na naše februárové “Let’s get together”
 

Cirkevná spojená škola

Jiráskova 5

085 27 Bardejov

Telefón – sekretariát: 054/4722848

Základná škola sv. Egídia

Gymnázium sv. Jána Bosca