Úspešný „matematický“  apríl

V apríli nás potešilo nielen prekvapivo krásne a slnečné počasie, ale aj ďalší pekný výsledok žiaka nášho gymnázia v matematickej súťaži. Martin Žarnovský (2. roč.) sa podľa prísnych pravidiel musel popasovať najprv s domácim a školským kolom Matematickej Olympiády. Po

Viac...

Poznávací zájazd do Paríža

V stredu 25.apríla sme my, gymnazisti z Gymnázia sv. Jána Bosca, vyrazili do Paríža. Vďaka skvelej spolupráci pani učiteliek Šmilňakovej a Ceľuchovej s AMAVETOM ( asociácia pre mládež vedu a techniku) tak skoro na tento výlet určite nezabudneme. Naše 1.kroky

Viac...

Hviezdoslavov Kubín

V piatok 25.3.2018 sa v priestoroch Hornošarišského osvetového strediska v Bardejove uskutočnilo okresné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín pre stredné školy. Tohtoročný Hviezdoslavov Kubín sa však líšil od minulých rokov. Bol totiž obohatený o živo hrané a spievané piesne, ktoré

Viac...

Florbalisti v okresnom kole

Vo štvrtok 5.4.2018,  keď ostatní spolužiaci mali voľno,  partia florbalistov bojovala v okresnom kole vo florbale žiakov SŠ. Za účastí 8 stredných škôl v Bardejove sa konalo okresné kolo vo florbale žiakov SŠ. Družstvá boli rozdelené do

Viac...

Biblická olympiáda 2018

Ako aj po iné roky, tak aj tentokrát sa naše gymnázium už od septembra zapájalo do biblickej olympiády. Na hodinách náboženstva sa všetci naši gymnazisti zapájali do čítania Svätého písma, ktoré vrcholilo školským kolom biblickej

Viac...
1 2 3 33