Omša po anglicky

Dňa 8.2.2018 sa v Kostole sv. Anny v Bardejove konala tak trochu netradičná svätá omša. Prvýkrát sa veriaci zúčastnili na sv. omši, kde sa nerozprávalo nijak inak, ako po anglicky. Za spevu priateľov a speváckeho zboru Gospel

Viac...

Stužková oficiálne

Na začiatku roku 2018, presnejšie 19.1. spolu zasadli za jeden stôl učitelia, žiaci 4.A a ich rodičia. Ďakovná večera bola otvorená príhovorom žiakov, po ktorom nasledovali slová pána riaditeľa, pána triedneho učiteľa Antona Duboveckého a

Viac...

DOD

Máme za sebou ďalší rok a  Don Bosco opäť oslavoval. My ako škola, ktorej je patrónom, sme mali, samozrejme, tiež dôvod na oslavu, a tak sme pri tejto príležitosti otvárali dvere nášho Gymnázia sv. Jána Bosca

Viac...

Olympiáda z anglického jazyka

V stredu 17.1.2018 sa konalo okresné a obvodné kolo olympiády z anglického jazyka. Našu školu reprezentovali študentka Kamila Gurská (III.A) v kategórii 2C2, ktorá sa umiestnila na 1. mieste v okrese a na 2. mieste v obvodnom kole, a tak postupuje na krajské

Viac...

Vianočná akadémia

Zachovávanie a udržiavanie slovenských tradícií by malo byť pre nás samozrejmosťou. Preto sme sa 22. decembra 2017 v vrámci vianočnej akadémie o to pokúsili a študenti pripravili pre žiakov našej Cirkevnej spojenej školy krátky program.

Viac...
1 2 3 31