Vianočná akadémia

Zachovávanie a udržiavanie slovenských tradícií by malo byť pre nás samozrejmosťou. Preto sme sa 22. decembra 2017 v vrámci vianočnej akadémie o to pokúsili a študenti pripravili pre žiakov našej Cirkevnej spojenej školy krátky program. V scénke pod názvom “Tradičné Vianoce” priblížili divákom prípravu a priebeh štedrej večere so všetkými zvykmi a tradíciami, ktoré sa kedysi dodržiavali v rodinách našich predkov. Študenti zvládli svoje úlohy hercov na výbornú. Niektorí kolegovia sa v spomienkach vrátili do detstva a takto si zaspomínali na vianočné sviatky s rodičmi a starými rodičmi. Tým mladším možno dali recept na to, ako tradične prežiť nadchádzajúce sviatky Kristovho narodenia.
Takto sme v sviatočnej nálade prežili posledný deň v škole pred vianočnými prázdninami.