Keď sa z kečky parí… alias olympiáda v anglickom jazyku

V dňoch 5. – 7. 12. 2011 sa v triedach Gymnázia sv. Jána Bosca ozývali len hlasité povzdychy, nervózne klopkanie pier po laviciach a kradmé pohľady na nástenné hodiny. Niet divu, veď tých zopár odvážlivcov, ktorí sa podujali na neľahkú úlohu rozriešiť test Olympiády v anglickom jazyku, naozaj zabojovalo zo všetkých síl.

A to prinieslo aj svoje ovocie! Celkom 26 súťažiacich, rozdelených do kategórií 1B, 2A, 2B malo v časovom limite 35 minút vypracovať úlohy rozdelené do 4 kategórií: gramatika, slovná zásoba, čítanie a posluch s porozumením. Popoludní ich čakala ešte druhá časť skúšky- rozprávanie, zložená v dvoch častí: opis obrázka a rolová hra. Všetkým zúčastneným ďakujeme a srdečne blahoželáme k dosiahnutým výsledkom. Kompletné výsledky nájdete v dokumente completeresults.pdf

KATEGÓRIA 2.B

01.   L. CHOVANCOVÁ
02.   M. GAJDOŠ
03.   K. MICHALOVOVÁ
04.   M. KNAP
05.   T. KVOČÁKOVÁ
  M. RUBICKÝ
06.   J. TEJ
07.   D. HOVANCOVÁ
08.   P. PETRUŠ
09.   G. ŠČENSÁ
  M. KAPEC
10.   D. KRUPOVÁ
  M. VERTAĽ
11.   M. HUDÁK
12.   M. STRONČEKOVÁ
13.   J. VOJTEKOVÁ

KATEGÓRIA 2.A

01.   J. ČEGIŇ
02.   J. KOVAĽ
03.   K. SPIŚÁKOVÁ
04.   Š. ARTIM

KATEGÓRIA 1.B

01.   J. PILÁROVÁ
02.   D. KUBÁTOVÁ
03.   J. HOVANEC (1)
04.   D. DŽAMBA (2)
05.   M. VOJTEK
06.   O. POS (4)

Pridaj komentár