Exkurzia do Národnej rady Slovenskej republiky

Naši maturanti zo spoločenskovedného seminára sa zúčastnili exkurzie do Národnej rady Slovenskej republiky v Bratislave. Rokovacou sálou, kabinetmi jednotlivých výborov a inými tajnými komnatami NRSR sprevádzal študentov pán Adamišin, zamestnanec, ktorý je v parlamente ako doma. 🙂 Žiaci mali možnosť okúsiť atmosféru miesta, na ktorom sa rozhoduje o našej krajine a získali odpovede na otázky, ktoré im už dlho vŕtali v hlave. Táto exkurzia bola obohacujúcou nielen v spoločenskovednej oblasti. Návšteva hradu, pamätníka Slavín, galérie Danubiana, Slovenského národného divadla a vianočných trhov nesmeli chýbať. Osobitná vďaka patrí pani učiteľke Ronďošovej, ktorá darovala svoj čas a energiu príprave a realizácii tejto exkurzie. Gymnazisti počas nej nadobudli veľa nových vedomostí a odnášajú si domov mnoho spoločných zážitkov.

Cirkevná spojená škola

Jiráskova 5

085 27 Bardejov

Telefón – sekretariát: 054/4722848

Základná škola sv. Egídia

Gymnázium sv. Jána Bosca