Volejbalový a basketbalový turnaj

V marci sa naši gymnazisti zúčastnili na dvoch športových podujatiach pod vedením p. uč. Mateja a p. uč. Duboveckého.

Dňa 19. 3. 2024 nás reprezentovali na mixovom volejbalovom turnaji bardejovských škôl a 26. 3. 2024 svoje zručnosti zas predviedli pri basketbalovom turnaji. Študenti získali nové športové skúsenosti, aj keď si neodniesli žiadnu cenu.

Cirkevná spojená škola

Jiráskova 5

085 27 Bardejov

Telefón – sekretariát: 054/4722848

Cirkevná základná škola

sv. Egídia

Gymnázium sv. Jána Bosca