Postup na krajské kolo z Chemickej aj Fyzikálnej olympiády

Tešíme sa, že sa našim mladým darí aj v prírodných vedách a Filipovi Moravcovi (G-1.b) obzvlášť! Vybojoval 1. miesto v okresnom kole Chemickej olympiády a tiež 2. miesto v okresnom kole Fyzikálnej olympidády. Bude nás reprezentovať na krajskom kole obidvoch olympiád. Držíme palce!

Na fotke s p. uč. Duboveckou.

Cirkevná spojená škola

Jiráskova 5

085 27 Bardejov

Telefón – sekretariát: 054/4722848

Cirkevná základná škola

sv. Egídia

Gymnázium sv. Jána Bosca