Morálne oceňovanie žiakov a študentov

Anežka Hricová, blahoželáme Ti k morálnemu oceneniu z rúk otca biskupa Mareka Forgáča, ktoré sa každý rok udeľuje príkladným študentom a žiakom cirkevných škôl Košickej arcidiecézy.

Anežka je študentkou štvrtého ročníka a toto ocenenie si zaslúžila za výborné študijné výsledky, vzornú dochádzku, účasť v predmetových olympiádach a za svoj svedomitý prístup k povinnostiam.

Ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme Ti všetko dobré aj v poslednom maturitnom ročníku. Spolu s Anežkou boli ocenení aj žiaci našej základnej školy, ktorým taktiež blahoželáme a ďakujeme, že aj takto šíria dobré meno školy.

Viac si môžete prečítať tu.

Cirkevná spojená škola

Jiráskova 5

085 27 Bardejov

Telefón – sekretariát: 054/4722848

Cirkevná základná škola

sv. Egídia

Gymnázium sv. Jána Bosca