Prváci v Domčeku

Dnes sme si my, prváci, vyrazili na púť za Ankou Kolerásovou do Vysokej nad Úhom. Po príchodne sme sa zoznámili s otcom Pavlom, otcom Ferkom, Radkou a ďalšími dobrovoľníkmi. Od otca Pavla sme na úvod dostali krásnu prednášku, ako si postaviť pevné základy – osobnosti tak, aby nám na nich stál pevný domček – teda naše vzťahy. Počuli sme pekné slová, ako byť vernou, čistou ženou a oporným, milujúcim mužom. Po kratučkej prestávke nám otec Ferko predstavil časy, za ktorých žila Anka Kolesárova. Neskôr nám porozprával jej príbeh, miestami smutný, avšak zároveň veľmi inšpirujúci. Anna, ktorá sa rozhodla radšej zomrieť, ako zhrešiť.

Po prednáške sme sa presunuli do kostolíka, kde sme mali možnosť na spoveď a následne nám otec Ferko odslúžil omšu, kde sme si aj zaspievali. Po omši sme zavítali na cintorín. Bol nám predstavenný Ankin hrob. Strávili sme tam nejaké minúty v tichu. Vrátili sme sa späť do Domčeka, najedli sa dosýta, a po záverečnej modlitbe sme sa vrátili domov. Nesieme si krásne spomienky, nielen na spoločný výlet, ale aj na život Anny Kolesárovej, ktorá sa rozhodla radšej zomrieť, ako zhrešiť.

Cirkevná spojená škola

Jiráskova 5

085 27 Bardejov

Telefón – sekretariát: 054/4722848

Cirkevná základná škola

sv. Egídia

Gymnázium sv. Jána Bosca