Maturity štvrtákov a piatakov

V dňoch 22. – 24. 5. 2023 prebiehala na našej škole ústna časť maturitnej skúšky. Maturovalo 21 študentov 5. ročníka a 17. študentov 4. ročníka. Pozrite si fotogalériu a prehľad predmetov, ktoré si naši študenti vybrali.

Výber maturitných predmetov 2023

anglický jazyk
0
slovenský jazyk a literatúra
0
biológia
0
občianska náuka
0
informatika
0
dejepis
0
španielsky jazyk
0
francúzsky jazyk
0
matematika
0
chémia
0
geografia
0
umenie a kultúra
0
fyzika
0

Cirkevná spojená škola

Jiráskova 5

085 27 Bardejov

Telefón – sekretariát: 054/4722848

Cirkevná základná škola

sv. Egídia

Gymnázium sv. Jána Bosca