Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

V štvrtok popoludní sme zorganizovali školské kolo Hviezdoslavovho Kubína. Zúčastilo sa ho 13 študentov, ktorí súťažili v umeleckom prednese prózy a poézie. Všetkým recitátorom ďakujeme za účasť.

Výsledky školského kola:

 Próza

  1. Alžbeta Buranovská
  2. Laura Jurčišinová-Kukľová
  3. Adriána Hložeková

 

Poézia

  1. Eva Terpitková
  2. Natália Niczová
  3. Ingrid Meščanová a Soňa Šoltýsová
 

Betka a Evka nás budú reprezentovať aj na okresnom kole, ktoré sa uskutoční 24. marca 2023 v priestoroch HOS Bardejov.

Cirkevná spojená škola

Jiráskova 5

085 27 Bardejov

Telefón – sekretariát: 054/4722848

Cirkevná základná škola

sv. Egídia

Gymnázium sv. Jána Bosca