Divadelné predstavenie Pygmalion

“Už tu na Zemi by sme sa mali správať tak, ako v Nebi, kde už nebudú žiadne vagóny tretej triedy a každá duša bude rovnako dobrá ako tá ďalšia.” Aj týmito slovami sa sŕdc našich piatakov dotklo divadelné predstavenie Pygmalion. V spoločnosti pani učiteľky Ronďošovej navštívili Štátne divadlo v Košiciach, a tým sa obohatili o ďalší kultúrny zážitok. Okrem neodmysliteľných úsmevných a humorných scén, ktoré ku každej komédii patria, našli “medzi riadkami” aj morálne ponaučenia, ktoré si so sebou odnášajú do ďalších dní. Predstavenie vrelo odporúčajú aj ďalším nadšencom umenia, ktoré sa odohráva na divadelných doskách.

Cirkevná spojená škola

Jiráskova 5

085 27 Bardejov

Telefón – sekretariát: 054/4722848

Cirkevná základná škola

sv. Egídia

Gymnázium sv. Jána Bosca