Úspešný „matematický“  apríl

V apríli nás potešilo nielen prekvapivo krásne a slnečné počasie, ale aj ďalší pekný výsledok žiaka nášho gymnázia v matematickej súťaži.

Martin Žarnovský (2. roč.) sa podľa prísnych pravidiel musel popasovať najprv s domácim a školským kolom Matematickej Olympiády. Po získaní „titulu“ úspešného riešiteľa sa mohol 10. apríla 2018 na gymnáziu J.A. Raymana v Prešove zúčastniť aj krajského kola.

V kategórii C sa olympiády zúčastnilo 43 žiakov, no len niektorí si vybojovali aj úspech. Martin ziskom trinástich bodov obsadil pekné 6. miesto a opäť sa stal úspešným riešiteľom, za čo mu v mene celej školy ďakujeme a srdečne blahoželáme.