Prednáška „Význam mezuzy a Parochetu v židovskej kultúre“

Dňa 17.5.2019 sa v priestoroch našej školy konala prednáška na tému ,,Význam mezuzy a Parochetu v židovskej kultúre“ pri príležitosti organizovania dejepisnej súťaže, do ktorej boli zapojení aj študenti nášho gymnázia. Hosťom prednášky bol biblista otec Lukáš Durkaj, ktorý študentom vysvetlil symboliku týchto predmetov v židovstve. Vo svojej prezentácii poukázal na vznik mezuzy a Parochetu a na základe citátov z Biblie vysvetlil, prečo majú tieto predmety v židovstve taký veľký význam aj dnes. Keďže prednáška bola v anglickom jazyku, študenti mali možnosť rozšíriť svoju  slovnú zásobu aj v tejto oblasti. Na konci prednášky bol priestor na otázky, takže študenti sa mali možnosť dozvedieť ďalšie informácie k danej téme. Otcovi Lukášovi Durkajovi ďakujeme za jeho ochotu a čas pri príprave prednášky a pevne veríme, že jeho slová sa stali zdrojom inšpirácie pre študentov pri písaní literárnych prác.