Osvienčim

V utorok 13.9.2018 sme sa vydali na dvojdňový školský výlet s cieľom navštíviť Osvienčim a Krakov. Vyrazili sme autobusom skoro ráno a prišli sme tam o pol deviatej. Po krátkej prestávke naše kroky viedli ku koncentračnému táboru Auschwitz. Boli sme rozdelení do dvoch skupín. Keďže sme bilingválne gymnázium, sprievodcovia nám poskytli výklad v anglickom jazyku. Do vnútorného areálu ohradeného dvoma radmi ostnatého drôtu sme vchádzali  jednou z najznámejších brán v Európe, na ktorej bol nápis: “Práca oslobodzuje”. Práca možno oslobodzuje, nie však v Osvienčime. Tam práca prinášala bolesť, utrpenie a smrť. Prechádzali sme od jednej budovy k druhej, kde nám sprievodcovia poukazovali všetky hrôzy, ktoré sa tam diali. V druhej časti prehliadky sme navštívili ďalšiu časť tábora s názvom Birkenau. Táto časť bola omnoho väčšia, avšak z väčšiny pôvodných budov, ktoré boli z dreva, ostali len komíny. Prezreli sme si vagón, v ktorom boli ľudia privážaní. Videli sme taktiež aj dom, v ktorom sa zdržiavali deti. V sučastnosti sa v ňom nachádzajú kresby väzňov, ktoré poukazujú na skutočnosť, že aj v týchto neľudských podmienkach trpeli aj tí na vekovo najmladší. Nakoniec sme prišli k ruinám plynových komôr a pamätníku venovanému obetiam. Odchádzali sme so zmiešanými pocitmi.

Po skončení prehliadky sme sa presunuli do Krakova, kde nás čakal slovenský sprievodca. Tam sme strávili niekoľko hodín prehliadkou hradu Wawel, katedrálou sv. Stanislava a sv. Vácvala, námestia a Jagelovskou univerzitou. Po spoločnej večeri sme sa presunuli na ubytovňu.

Druhý deň sme sa po raňajkách opäť vrátili do Krakova. Tam sme mali dlhšie voľno v centre mesta. Popoludní sme spolu navštívili židovskú štvrť Kazimierz a synagógu s cintorínom. Potom sme už vybrali domov. Veľká vďaka p.uč. Grittovej, Šmilňákovej a Kašperovej, ktoré nám robili dozor.