Maturita v knižnici

Únia žien v Bardejove organizovala ďalší ročník dievčenskej súťaže Maturita v knižnici. Naše gymnázium na tejto súťaži  zastupovali žiačky tretieho ročníka: J. Chovancová,

  1. Šmilňáková, M. Furmanová. Ich úlohou bolo vypracovať testy zo štyroch kategórií, a to

z dejepisu, geografie, slovenského jazyka a literatúry, histórie nášho mesta. Spomedzi všetkých bardejovských stredných škôl sa umiestnili na treťom mieste. K úspechu srdečne blahoželáme.