Konferencia GO BILINGUAL

V dňoch 9. a 10.
novembra 2018 sa  pod záštitou ministerky
školstva v Bardejovských Kúpeľoch konala už v poradí štvrtá GO
BILINGUAL konferencia pre inovátorov a lídrov v školstve.  

Témou konferencie bolo   „Vzdelávanie
s vysokou účinnosťou – účinné nástroje a metódy.

Konferenciu
otvoril Mgr. Martin Šmilňák (Cirkevná spojená škola, Gymnázium sv. Jána Bosca
Bardejov) a poďakoval Dr. Simonovi Uttley (Blessed Hugh Faringdon School,
Reading, UK a University of Notre Dame) za pozvanie vynikajúcich zahraničných
pedagógov a profesorov. Zároveň vyzdvihol snahu zlepšovať náš vzdelávací
systém a pomáhať slovenským pedagógom.

Na
konferencii vystúpilo aj  18 študentov z americkej
Notre Dame University so spoločnou prezentáciou, v ktorej predstavili
výchovu pre všetkých a inšpiratívne vzdelávanie. Nám pedagógom
pripomenuli, aká dôležitá je v našej práci kreativita, osobný zápal
a odbornosť.

V závere
vyzdvihol hostiteľ konferencie Martin Šmilňák, riaditeľ Cirkevnej spojenej
školy v Bardejove možnosť pre slovenských pedagógov a inovátorov
v školstve stretnúť sa s profesionálmi zo Spojeného kráľovstva i Spojených
štátov, podeliť sa o skúsenosti, nadviazať nové medzinárodné kontakty,
partnerstvá i priateľstvá.

Zdôraznil,
že zmyslom tejto spolupráce je dobro a lepší vzdelávací systém pre našu
novú generáciu.