Konferencia GO BILINGUAL

V dňoch 9. a 10. novembra 2018 sa  pod záštitou ministerky školstva v Bardejovských Kúpeľoch konala už v poradí štvrtá GO BILINGUAL konferencia pre inovátorov a lídrov v školstve.  

Témou konferencie bolo   „Vzdelávanie s vysokou účinnosťou – účinné nástroje a metódy.

Konferenciu otvoril Mgr. Martin Šmilňák (Cirkevná spojená škola, Gymnázium sv. Jána Bosca Bardejov) a poďakoval Dr. Simonovi Uttley (Blessed Hugh Faringdon School, Reading, UK a University of Notre Dame) za pozvanie vynikajúcich zahraničných pedagógov a profesorov. Zároveň vyzdvihol snahu zlepšovať náš vzdelávací systém a pomáhať slovenským pedagógom.

Na konferencii vystúpilo aj  18 študentov z americkej Notre Dame University so spoločnou prezentáciou, v ktorej predstavili výchovu pre všetkých a inšpiratívne vzdelávanie. Nám pedagógom pripomenuli, aká dôležitá je v našej práci kreativita, osobný zápal a odbornosť.

V závere vyzdvihol hostiteľ konferencie Martin Šmilňák, riaditeľ Cirkevnej spojenej školy v Bardejove možnosť pre slovenských pedagógov a inovátorov v školstve stretnúť sa s profesionálmi zo Spojeného kráľovstva i Spojených štátov, podeliť sa o skúsenosti, nadviazať nové medzinárodné kontakty, partnerstvá i priateľstvá.

Zdôraznil, že zmyslom tejto spolupráce je dobro a lepší vzdelávací systém pre našu novú generáciu.