Imatrikulácie

Dňa 15.11.2019 mali prváci svoj veľký deň. Druháci nášho gymnázia sa postarali o to, aby si svoj príchod na strednú školu pamätali ešte veľmi dlho. Pán riaditeľ začal pekným príhovorom a následne triedna učiteľka Kašperová pomohla s rozdávaním imatrikulačných listov. Nasledovalo plnenie farmárskych úloh. Tam nezáležalo na tom, či sa dojilo, lovilo jablká, rozprávalo s plnou pusou alebo strihalo ovečky, pretože o zábavu bolo vždy veľmi dobre postarané. V poslednej úlohe nás prváci utvrdili v tom, že vedia spolupracovať a dopĺňať sa ako jeden kolektív, aby si našli odkaz na pobavenie a povzbudenie do ďalších rokov na škole. Nezabudli sme si preveriť ani našich učiteľov, ktorí príjemne prekvapili svojím speváckym talentom. Všetko sme ukončili pozvaním na tanečný parket, kde pokračovala zábava.

Ďakujem učiteľom a starším žiakom, ktorí sa prišli na imatrikuláciu pozrieť a tým aj podporiť prvákov, zároveň svojim spolužiakom, ktorí sa postarali o priebeh celého popoludnia, ale najmä prvákom, ktorí všetkých presvedčili o tom, že si zaslúžia byť právoplatnými stredoškolákmi!  

Henrieta Štefanovová, 2.A