IMATRIKULÁCIA – BABY BOOM

Každý rok majú druháci dôležitú úlohu prijať do svojich radov prvákov. Aj tento školský rok, v pondelok 19.11.2018, pripravili imatrikuláciu pre najmladších študentov gymnázia. Ako vidno z fotografií a videa o zábavu nebola núdza.