Hviezdoslavov Kubín

V piatok 25.3.2018 sa v priestoroch Hornošarišského osvetového strediska v Bardejove uskutočnilo okresné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín pre stredné školy. Tohtoročný Hviezdoslavov Kubín sa však líšil od minulých rokov. Bol totiž obohatený o živo hrané a spievané piesne, ktoré vypĺňali priestor medzi recitáciami. Prepojenie prednesu s hudbou príjemne oživilo túto známu súťaž a poskytlo výnimočný zážitok pre súťažiacich a rovnako
aj pre poslucháčov.                            

Súťažiaci boli ako vždy rozdelení do dvoch kategórií: poézia a próza. Našu školu reprezentovali dve žiačky nášho gymnázia. V kategórii poézia nás reprezentovala Lucia Sisolová z tretieho ročníka, ktorá vyhrala krásne tretie miesto, a v kategórii próza nás reprezentovala Soňa Ildžová z druhého ročníka, ktorá získala cenu poroty. Tešíme sa z úspechu a naďalej podporujeme študentov, aby sa zapájali do tejto krásnej recitačnej súťaže.

 
   

Soňa Ildžová