Ďalšia výmena s britskou partnerskou školou v rámci programu Erasmus plus na našej škole

Koncom októbra na Gymnázium sv. Jána Bosca opäť zavítalo tridsať študentov a štyria učitelia z britskej partnerskej školy Salesian School v Chertsey. Počas týždňa študenti niektorých tried z gymnázia a študenti z britskej partnerskej školy spolu pracovali na projektových úlohách z oblasti dejepisu, geografie, literatúry, informatiky a náboženstva a diskutovali na rôzne témy. Cieľom projektového stretnutia bolo aplikovať stratégie kritického myslenia do preberaných a diskutovaných tém. Účastníci projektu spolu absolvovali aj geografické vychádzky do unikátnej Ochtinskej aragnitovej jaskyne a do Vysokých Tatier. V rámci dejepisnej exkurzie spolu navštívili Osvienčim a kráľovský Krakow. Študenti našej  partnerskej školy navštívili aj Saleziánsku školu na Poštárke, pre ktorú vyzbierali úctyhodných dvetisíc libier. Medzi spoločné zábavné a voľnočasové aktivity patrili bowling v Bardejovských kúpeľoch, návšteva wellness a u našej partnerskej školy veľmi obľúbená jazda na bobovej dráhe v Taranskej Lomnici.  

Bol to opäť vynikajúci, úspešný a nezabudnuteľný týždeň. Obidve školy sa už tešia na ďalšie spoločné aktivity.  

Mgr. Jana Dubivská