Biblická olympiáda 2018

Ako aj po iné roky, tak aj tentokrát sa naše gymnázium už od septembra zapájalo do biblickej olympiády. Na hodinách náboženstva sa všetci naši gymnazisti zapájali do čítania Svätého písma, ktoré vrcholilo školským kolom biblickej olympiády. Naši prví traja najlepší biblisti Samuel Kuruc, Soňa Ildžová a Iveta Hudáková vytvorili družstvo a reprezentovali našu školu na dekanátom kole. Ich príprava pod skvelým vedením pani učiteľky Laktičovej zahŕňala štúdium Markovho evanjelia a starozákonnej knihy Genezis. Olympiáda sa konala v Pastoračnom centre na Družbe, vo štvrtok 22.Marca.2018. Počas nej si merali sily s ostatnými gymnáziami z nášho dekanátu. Ich snaha nebola márna. Umiestnili sa na 1.mieste, čím pokračujú vo svojej príprave, tentokrát na arcidiecézne kolo.

 

Iveta Hudáková