PORTÁL o VŠ pre študentov a rodičov

PORTÁL O VŠ:

Milí študenti, rodičia, kolegyne a kolegovia! dovoľujem si Vás informovať o portáli http://vs.iedu.sk/, ktorý Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR spustilo 29. februára. Cieľom verejnosti prístupného komplexného informačného portálu http://vs.iedu.sk je poskytnúť záujemcom o vysokoškolské štúdium podrobné informácie o vysokých školách, akými sú nielen nezamestnanosť a platy absolventov, ale aj ročné školné a poplatky za prijímacie konanie, mobilita študentov, objem zahraničných grantov na jedného študenta či podiel študentov končiacich štúdium a ich názory na kvalitu vzdelávania. Ďalšia prospešná stránka: admin_mapy@svslm.sk

Pridaj komentár