OZNAM RIADITEĽA ŠKOLY

V súlade s aktuálnymi usmerneniami a platnými predpismi zverejňujem počet obsadených a voľných miest do prvého ročníka 5- ročného gymnaziálneho bilingválneho slovensko-anglického odboru v školskom roku 2020/2021

 

Počet obsadených miest: 15

Počet voľných miest: 9

 

V Bardejove dňa 5.9.2020

                                                                       Mgr. Martin Šmilňák

                                                                                  riaditeľ