Pôstna výzva – ADOPTUJ SI UČITEĽA

ADOPTUJ SI SVOJHO UČITEĽA
 
Pôstna modlitbová výzva pre študentov
Pôstne obdobie je časom milostí a aj istej obety. Čo tak urobiť niečo naviac? Pápež František nás pred časom vyzval, aby sme sa modlili za učiteľov, keď povedal: „Modlime sa za učiteľov, aby boli dôveryhodnými svedkami Krista, aby učili bratstvu a nie súpereniu a pomáhali osobitne tým najzraniteľnejším mladým ľuďom.“ A táto výzva je k tomu určite výborná príležitosť.
 
AKO SA DO TEJTO AKCIE ZAPOJIŤ?
+ Pošli email na postnavyzva.cssbj@gmail.com. Stačí ak do predmetu uvedieš „pôstna výzva“ a do mailu nám napíšeš svoje meno.
+ do 24 hodín dostaneš správu s menom prideleného učiteľa
+ každý deň počas pôstneho obdobia sa za daného učiteľa pomodli
 
Tak čo? Ideme do toho?

Cirkevná spojená škola

Jiráskova 5

085 27 Bardejov

Telefón – sekretariát: 054/4722848

Cirkevná základná škola

sv. Egídia

Gymnázium sv. Jána Bosca