DOD vo Francúzskej aliancii v Košiciach

Naši prváci nahradili sobotné upratovanie a oddych celodenným výletom do Košíc. Spolu so svojou učiteľkou francúzštiny sa vybrali na deň otvorených dverí do Francúzskej aliancie v Košiciach. Mali možnosť užiť si prítomnosť francúzsky hovoriacich osôb, boli na workshope o francúzskej geografii a mali ukážkovú hodinu francúzštiny. Dokonca dostali pochvalu za to, že prišli tak zďaleka a že si museli privstať. Bol to hodnotný, spoločne strávený čas. Dúfajme, že ich to motivuje venovať sa tomuto krásnemu jazyku viac.

Cirkevná spojená škola

Jiráskova 5

085 27 Bardejov

Telefón – sekretariát: 054/4722848

Cirkevná základná škola

sv. Egídia

Gymnázium sv. Jána Bosca