Lúčili sa s nami maturanti

Dnes sa s nami lúčili naši maturanti. Prišli sa učiteľom a vedeniu poďakovať za päť spoločne strávených rokov na našom gymnáziu. Niektorí dokonca za oveľa dlhšie obdobie na našej Cirkevnej spojenej škole. Z úst našej maturantky Anežky zaznelo: „Nikdy sa nelúčte, pretože lúčiť sa znamená odísť a odísť znamená zabudnúť. Možno sa naše cesty rozdelia a naše hlavy zaplaví vlna iných povinností, ale verím, že na roky strávené spolu nechce nikto zabudnúť.“

Maturanti neobišli ani nižšie ročníky a pripomenuli im, že čas je vzácny a roky na strednej škole zbehnú veľmi rýchlo.

Ešte nás čakajú ústne maturitné skúšky a následne spoločná rozlúčková omša, ktorá sa bude sláviť v štvrtok 23. 5. 2024 o 12:00 v kláštornom kostole.

Cirkevná spojená škola

Jiráskova 5

085 27 Bardejov

Telefón – sekretariát: 054/4722848

Cirkevná základná škola

sv. Egídia

Gymnázium sv. Jána Bosca