Hodina dejepisu s Davidom Holifieldom z Anglicka

Dňa 3. novembra k nám zavítal David Holifield, historik a učiteľ dejepisu na našej partnerskej skole Blessed Hugh Faringdon school v Readingu.

Veľmi pútavo nám rozprával o histórii svojej vlastnej krajiny – Veľkej Británie, ktorú do dnešnej podoby formovalo a tvarovalo mnoho faktorov. Od Tudorovcov – Henricha VII., Edwarda VI., či Alžbetu I. až po súčasnosť. Ak poznáte historický kontext, v ktorom písal aj slávny W. Shakespeare, váš pohľad na jeho diela nadobudne určite iný rozmer. Takto prepojenú hodinu histórie a britskej literatúry sme si veľmi užili a veľa nového sme sa dozvedeli.
 
V ten istý deň David prednášal ešte aj našim učiteľom na konferencii SELC v Bardejovských Kúpeľoch na tému: „Ako priniesť radosť do vyučovania.”
 
Thank you, David!

Cirkevná spojená škola

Jiráskova 5

085 27 Bardejov

Telefón – sekretariát: 054/4722848

Cirkevná základná škola

sv. Egídia

Gymnázium sv. Jána Bosca