Medzinárodná konferencia SELC

V dňoch 3.-4. novembra 2023 sa v Bardejovských kúpeľoch uskutočnila ďalšia, už v poradí siedma medzinárodná konferencia pre lídrov školstva – SELC (The Slovakian Educational Leadership Conference). Naša škola bola pri vzniku tejto konferencie vďaka nášmu pánovi riaditeľovi M. Šmilňákovi. Ten v piatok predniesol úvodné slová a všetkých nás privítal. Keďže prednášatelia sú každý rok hlavne z Anglicka, celá konferencia prebieha v anglickom jazyku. Po prednáškach sme si všetci mohli užiť wellness v hoteli Alexander a tiež bohatú večeru.

Viac sa môžete dočítať na oficiálnej stránke konferencie: https://sel-conference.org/

Cirkevná spojená škola

Jiráskova 5

085 27 Bardejov

Telefón – sekretariát: 054/4722848

Cirkevná základná škola

sv. Egídia

Gymnázium sv. Jána Bosca