Let’s get together – Speed Friending

V utorok poobede sa uskutočnilo naše prvé tohtoročné Let’s Get Together – Speed Friending! Najpočetnejšie zastúpenie mali naši prváci, ktorých nasledovali druháci a tretiaci. Žiaci sa rozprávali v náhodne generovaných dvojiciach na tému vysvietenú na tabuli. Bolo to veľmi obohacujúce stretnutie, vďaka ktorému sa vytvorili nové kamarátstva a prehĺbili sa vzájomné vzťahy. Chceme poďakovať všetkým žiakom za účasť a aktivitu, a taktiež za šikovných pekárov a všetkých, ktorí priniesli niečo lahodné pod zub!
 
Tešíme sa na vás na ďalšom novembrovom Let’s Get Together!
 
Bodovanie LGT OKTÓBER 2023/2024 (percentuálne zastúpenie žiakov jednotlivých tried):
G-1.A: 56 %
G-2.A: 50 %
G-3.A: 25 %
G-4.A: 0 %
G-5.A: 0 %
 
Nezabudnite, že trieda s najväčšou účasťou na konci roka získa darček pre celú triedu!

Cirkevná spojená škola

Jiráskova 5

085 27 Bardejov

Telefón – sekretariát: 054/4722848

Cirkevná základná škola

sv. Egídia

Gymnázium sv. Jána Bosca