Geografia inak

Hodina geografie bola pre našich tretiakov v piatok trochu iná ako obvykle. Keďže sa na vyučovaní momentálne venujú geopolitike sveta, p. uč. Tkáč pozval hosťa, ktorým bol srb Dragan Andrič, žijúci a pracujúci na Slovensku.
 
Dragan žiakom priblížil geopolitickú situáciu od bývalej Juhoslávie až po dnešné vzťahy medzi jednotlivými krajinami na Balkáne. Rozprával aj o hrôzach vojny, ktorú sam zažil a žiakom ochotne odpovedal na všetky otázky, ktoré sa ho pýtali. Svoju prednášku ukončil veľmi hodnotným odkazom: „Buďme k sebe ľudskí, pretože všetci sme si rovní.” Ďakujeme nášmu hosťovi za obohacujúce informácie a prajeme všetko dobré. 

Cirkevná spojená škola

Jiráskova 5

085 27 Bardejov

Telefón – sekretariát: 054/4722848

Cirkevná základná škola

sv. Egídia

Gymnázium sv. Jána Bosca