Rozlúčka maturantov

„Nikdy sme neverili, že aj nám raz odzvoní. A zrazu je to tu. Zvoní na cestu dvadsiatim mladým srdciam, ktoré už očakáva celý svet.”
 
V piatok, 12. mája, sme sa slávnostne rozlúčili s triedou našich maturantov. S hudobným sprievodom, za zvukov píšťaliek a výkrikov ešte naposledy zamávali svojim mladším nástupcom. Drahým učiteľom s úctou a vďakou pripomenuli, akou dôležitou súčasťou ich štúdia sú. Spoločne sme takto napísali pomyselnú bodku za piatimi rokmi ich nezabudnuteľného pôsobenia na našej škole. Bol to výnimočný ročník. Kto ich zažil, vie, o čom hovorím.
 
Milí naši maturanti, prajeme Vám úspešný akademický týždeň a vidíme sa pri zelenom stole!

Cirkevná spojená škola

Jiráskova 5

085 27 Bardejov

Telefón – sekretariát: 054/4722848

Cirkevná základná škola

sv. Egídia

Gymnázium sv. Jána Bosca