Vianočná akadémia

Zachovávanie a udržiavanie slovenských tradícií by malo byť pre nás samozrejmosťou. Preto sme sa 22. decembra 2017 v vrámci vianočnej akadémie o to pokúsili a študenti pripravili pre žiakov našej Cirkevnej spojenej školy krátky program.

Viac...

A SLOVO BOLO U BOHA

Žiaci našej školy sa už tradične zapájajú do recitačnej súťaže duchovnej poézie a prózy A SLOVO BOLO U BOHA. Táto súťaž sa koná na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie 8. decembra.  V skorých ranných hodinách sa naše žiačky –

Viac...

Chlapci získali 3. miesto

            Vo štvrtok 23.11.2017 sa uskutočnilo okresné kolo v stolnom tenise družstiev žiakov SŠ. Organizátorom súťaže bolo Súkromná stredná odborná škola. Stolní tenisti bojovali o titul majstra okresu pre školský rok 2017/2018. Hralo sa v dvoch skupinách, školu

Viac...

Dievčatá skončili na 5. mieste

            V piatok 24.11.2017 sa uskutočnilo okresné kolo v stolnom tenise družstiev žiačok SŠ. Organizátorom súťaže bolo Súkromná stredná odborná škola. Stolné tenistky hrali o titul majstra okresu pre školský rok 2017/2018. Hralo sa v dvoch skupinách, školu

Viac...

Futsal stredných škôl

            V pondelok 6.11.2017 uskutočnilo sa okresné kolo vo futsale žiakov stredných škôl. Organizátorom tohto kola bola Hotelová akadémia. Za účastí deviatich družstiev stredných škôl v okrese Bardejov, bojovalo sa o titul majstra okresu v školskom roku 2016/2017. Hralo

Viac...

Dievčatá s pohárom a chlapci na 4. mieste

            Ďalší pondelok 20.11.2017 bol dňom v ktorom sa konalo okresné kolo v bedmintone žiakov a žiačok SŠ. Organizátorom súťaže bolo Súkromné gymnázium. Súťažiaci bojovali o najlepšie umiestnenie v tejto súťaží a o majstra okresu pre školský rok 2017/2018. Hralo sa v dvoch

Viac...
1 2 3 4 5 32