Rada školy je zriadená podľa § 24 zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z.z.,

Viac...

Krajská súťaž moderátorov

Dňa 27.10. sa v Prešove uskutočnila krajská súťaž moderátorov, do ktorej som sa zapojila aj ja Lucia Sisolová. Ako súťažiaci sme boli hodnotení v 4 kategóriách: spravodajský text, reklamný text, predstavenie vlastnej relácie a rozhovor so zaujímavou osobou. Priebeh Celá

Viac...

Erasmus 2017

Zmluva o Erasme 2016/2017 Implementácia kritického myslenia do vzdelávacích programov partnerských škôl ako odpoveď na aktuálne výzvy modernej Európy

Viac...

Návšteva z britskej partnerskej školy

Po roku sme na našej škole opäť privítali 30 študentov a 3 učiteľov zo Salesian School v Chertsey, v Spojenom Kráľovstve, ktorá je jednou z našich partnerských škôl. S touto školou spolupracujeme na projekte programu Erasmus plus, ktorého cieľom je

Viac...

Erasmus+ 2015-2017 

“Transformácia školských vzdelávacích programov partnerských škôl na európsku úroveň prostredníctvom zdieľania inovácií osvedčených postupov.” Erasmus+ je program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu počas programového obdobia v rokoch

Viac...
1 2 3 4 5 30