Kritériá pre 2. kolo prijímania žiakov do prvého ročníka 5- ročného bilingválneho slovensko-anglického odboru v školskom roku 2018/2019

Cirkevná spojená škola

Jiráskova 5

085 27 Bardejov

Telefón – sekretariát: 054/4722848

Základná škola sv. Egídia

Gymnázium sv. Jána Bosca