Propagácia školy vo farnostiach

Propagácia školy-videozáznam V prvom polroku školského roka 2011/2012 riaditeľ školy spolu s členmi školského speváckeho zboru Prameň a s Mons. Pavlom Martonom, bardejovským dekanom sme postupne navštevovali jednotlivé farnosti dekanátu. Našim cieľom bolo vydať svedectvo

Viac...

Reportáž spod siete

  16. február sa niesol v škole v duchu tvrdého zápolenia. Od 13.00 sa na palubovke striedali žiacke tímy v snahe predviesť svoje volejbalové umenie. Druhého ročníka volejbalových majstrovstiev školy sa zúčastnilo 5 tímov, ktoré súťažili systémom

Viac...

PORTÁL o VŠ pre študentov a rodičov

PORTÁL O VŠ: Milí študenti, rodičia, kolegyne a kolegovia! dovoľujem si Vás informovať o portáli http://vs.iedu.sk/, ktorý Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR spustilo 29. februára. Cieľom verejnosti prístupného komplexného informačného portálu http://vs.iedu.sk je poskytnúť záujemcom o vysokoškolské

Viac...

Biblická olympiáda 2011/12

Obsahová náplň Biblickej olympiády  v školskom roku 2011/2012:   Študijné materiály a doporučená literatúra: Sväté písmo Starého a Nového zákona (vydanie Spolku svätého Vojtecha): Kniha Genezis (12-50) Evanjelium podľa Marka Komentáre k vybraným knihám: pre účely BO s predstavením spoločnej

Viac...

2% z Vašej dane škole

Darujte 2% z Vašej dane našej škole. Vrátime ich nám zvereným deťom prostredníctvom skvalitnenia materiálno-technického zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu. Investícia do výchovy a vzdelávania mládeže je povestným tretím grošom, ktorý “požičiavame”. “Kto ťa prosí, tomu daj,

Viac...

Fyzikálna exkurzia Vojany

27. októbra 2011 mali možnosť študenti 3. ročníka, sexty, septimy a oktávy zúčastniť sa fyzikálnej exkurzie do tepelnej elektrárne Vojany. Exkurziou nás sprevádzal zamestnanec elektrárne, ktorý nám podrobne vysvetlil, ako sa teplo z uhlia dostáva

Viac...
1 35 36 37 38