Hodina slovenčiny v knižnici

 Milo Urban a jeho Živý bič Štvrtok 29. 3. strávili študenti III. ročníka prvé dve vyučovacie hodiny v Okresnej knižnici Dávida Gutgesela. Dôvod – 30. výročie úmrtia významného slovenského spisovateľa Mila Urbana. Literárna  kritika dodnes hodnotí jeho  dielo 

Viac...

Krv nie je voda

S krvou sa spájajú mnohé všeobecne dobre známe úslovia, slovné zvraty: Krv nie je voda – o spolupatričnosti príbuzenstva, Krvi by sa nedorezal, krv stuhla v žilách – pri strachu, či Krv a mlieko – o osobe prekypujúcej zdravím,

Viac...

Videli sme veľké trápenie ľudí…

Návšteva hospicu v Bardejovskej Novej Vsi Dňa 13. a 15. marca 2012, mali možnosť študenti 3. ročníka a oktáv, ktorí chcú v budúcnosti študovať medicínu a podobné smery, zúčastniť sa neštandardnej praxe v rámci dobrovoľníckej činnosti v Hospici Matky Terezy v Bardejovskej

Viac...

Prax v Hospici BNVsi

Poďakovanie vedúceho Hospicu v Bardejovskej Novej Vsi Mgr. Ing. Jozefa Krajčího, ktoré nám poslal ako reakciu na neštandardnú prax našich študentov, budúcich študentov medicíny a iných smerov počas  obdobia písomných maturitných skúšok, ktorú u nás úspešne

Viac...
1 34 35 36 37 38