Bronzoví “záchranári”

Súťažiť na Červenom kríži? Pre niekoho nepríjemnosť, záťaž, obavy; ale pre našich chlapcov sextánov veľká výzva. Z tohto dôvodu sme sa 6. júna 2012 vybrali súťažiť na Červený kríž v Bardejove, ako inak, nabití vedomosťami a očakávaním. Súťažilo

Viac...

Nevšedný dar škole

Ako sa môže obyčajný všedný deň stať zvláštnym? Napríklad aj tým, keď dokážeme urobiť niečo viac ako sa od nás čaká. Túto premenu dňa sme zažili aj dnes v škole. Naša školská kaplnka sa zaskvela 1.

Viac...

Úspech vždy poteší

Národný ústav  certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM), ktorý má “pod palcom” celoštátne maturity, zverejnil podrobné výsledky centrálne zadávaných úloh – externú časť maturitných skúšok. Pre nezainteresovaných len toľko, že sú to testy, ktoré sa píšu z vyučovacieho jazyka,

Viac...

Výberové konanie

1. Riaditeľ Gymnázia sv. Jána Bosca v Bardejove v súlade s ustanoveniami Zákonníka práce, Deklaráciou o katolíckom školstve v Košickej arcidiecéze a Zásadami výberového konania na obsadzovanie miest zamestnancov katolíckych škôl a školských zariadení Košickej arcidiecézy vyhlasuje výberové konanie na pozíciu

Viac...

Príroda školou

V pondelok 14.5.2012 sme sa my, študenti septímy, spoločne s našou pani učiteľkou geografie Mgr. Zuzanou Skurkovou  v rámci hodín geografie vybrali na turisticko-poznávaciu prechádzku k brehom našej rieky Tople. →Dočítaš príspevok – tu

Viac...
1 33 34 35 36 37 39