Fyzikálna exkurzia Vojany

27. októbra 2011 mali možnosť študenti 3. ročníka, sexty, septimy a oktávy zúčastniť sa fyzikálnej exkurzie do tepelnej elektrárne Vojany. Exkurziou nás sprevádzal zamestnanec elektrárne, ktorý nám podrobne vysvetlil, ako sa teplo z uhlia dostáva

Viac...

KomPrax

Študenti III. ročníka a sexty absolvovali 8. 11. 2011 zaujímavú besedu o národnom projekte KomPrax, ktorú viedla regionálna odborná riaditeľka pre Prešovský kraj z Iuventy Mgr. Darina Barančíková so svojimi mladými zahraničnými spolupracovníkmi. Beseda slúžila

Viac...
1 33 34 35