Spoznávala svet

Ivana Šoltýsová, študentka II. ročníka nášho štvorročného gymnázia dostala v tomto školskom roku možnosť spoznávať svet. A to svet v zmysle geografickom aj svet modelingu. Bolo to len akési nahliadnutie do týchto svetov “cez kľúčovú

Viac...

Milá slávnosť

Pravidelnú piatkovú sv. omšu 15. júna sme slávili mimoriadne v škole a nie v kláštornom kostole. Mali sme na to veľmi pádny dôvod. V tento deň liturgickej slávnosti Najsvätejšieho srdca Ježišovho sa pridružila ešte jedna milá slávnosť. Vdp. Ján

Viac...

Striebro v olympionizme

K ďalším z úspechov našich študentov možno pripísať druhé miesto na krajskom kole súťaže stredných škôl o olympionizme. Dňa 9.5. 2012 sa na pôde fakulty športu Prešovskej univerzity v Prešove uskutočnilo krajské kolo súťaže, ktoré spolu s fakultou športu organizoval

Viac...

Bronzoví “záchranári”

Súťažiť na Červenom kríži? Pre niekoho nepríjemnosť, záťaž, obavy; ale pre našich chlapcov sextánov veľká výzva. Z tohto dôvodu sme sa 6. júna 2012 vybrali súťažiť na Červený kríž v Bardejove, ako inak, nabití vedomosťami a očakávaním. Súťažilo

Viac...

Nevšedný dar škole

Ako sa môže obyčajný všedný deň stať zvláštnym? Napríklad aj tým, keď dokážeme urobiť niečo viac ako sa od nás čaká. Túto premenu dňa sme zažili aj dnes v škole. Naša školská kaplnka sa zaskvela 1.

Viac...
1 30 31 32 33 34 37