Zvoní, začíname!

Slabšie povahy už ani nepamätajú, že boli letné prázdniny.  Minulosť je dobre uložená v trezore Božieho milosrdenstva. To, čo bolo počas prázdnin, už teda nezmeníme. Čo však môžeme meniť svojím pričinením je budúcnosť. Je pred nami

Viac...

Robili niečo naviac

Definícia spravodlivosti hovorí, že spravodlivosť je dať každému, čo mu patrí. To má platiť všeobecne z každého hľadiska. V živote sa dávajú odmeny v zamestnaní, sudcovia nadeľujú čo patrí delikventom a v škole sa dávajú známky. Lenže známky  nie

Viac...

“Posledné” zvonenie

Posledné? Všetci veríme, že posledné len v tomto školskom roku 2011/2012. Posledný list triednej knihy je zapísaný. Sviatočná atmosféra vyžaruje na 100 m od školy. Je to tu! Cez víkend žiadne úlohy. Pondelkové ranné vstávanie s vedomím,

Viac...

Spoznávala svet

Ivana Šoltýsová, študentka II. ročníka nášho štvorročného gymnázia dostala v tomto školskom roku možnosť spoznávať svet. A to svet v zmysle geografickom aj svet modelingu. Bolo to len akési nahliadnutie do týchto svetov “cez kľúčovú

Viac...

Milá slávnosť

Pravidelnú piatkovú sv. omšu 15. júna sme slávili mimoriadne v škole a nie v kláštornom kostole. Mali sme na to veľmi pádny dôvod. V tento deň liturgickej slávnosti Najsvätejšieho srdca Ježišovho sa pridružila ešte jedna milá slávnosť. Vdp. Ján

Viac...
1 29 30 31 32 33 36