PORTÁL o VŠ pre študentov a rodičov

PORTÁL O VŠ: Milí študenti, rodičia, kolegyne a kolegovia! dovoľujem si Vás informovať o portáli http://vs.iedu.sk/, ktorý Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR spustilo 29. februára. Cieľom verejnosti prístupného komplexného informačného portálu http://vs.iedu.sk je poskytnúť záujemcom o vysokoškolské

Viac...

Biblická olympiáda 2011/12

Obsahová náplň Biblickej olympiády  v školskom roku 2011/2012:   Študijné materiály a doporučená literatúra: Sväté písmo Starého a Nového zákona (vydanie Spolku svätého Vojtecha): Kniha Genezis (12-50) Evanjelium podľa Marka Komentáre k vybraným knihám: pre účely BO s predstavením spoločnej

Viac...

2% z Vašej dane škole

Darujte 2% z Vašej dane našej škole. Vrátime ich nám zvereným deťom prostredníctvom skvalitnenia materiálno-technického zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu. Investícia do výchovy a vzdelávania mládeže je povestným tretím grošom, ktorý “požičiavame”. “Kto ťa prosí, tomu daj,

Viac...

Fyzikálna exkurzia Vojany

27. októbra 2011 mali možnosť študenti 3. ročníka, sexty, septimy a oktávy zúčastniť sa fyzikálnej exkurzie do tepelnej elektrárne Vojany. Exkurziou nás sprevádzal zamestnanec elektrárne, ktorý nám podrobne vysvetlil, ako sa teplo z uhlia dostáva

Viac...

KomPrax

Študenti III. ročníka a sexty absolvovali 8. 11. 2011 zaujímavú besedu o národnom projekte KomPrax, ktorú viedla regionálna odborná riaditeľka pre Prešovský kraj z Iuventy Mgr. Darina Barančíková so svojimi mladými zahraničnými spolupracovníkmi. Beseda slúžila

Viac...
1 28 29 30